Napparsimavik
Qaqortoq Sygehus
Boliger
IT
Lægevikarens
beretning
Normering
Projekter
Ekspeditionstider
Ledige stillinger

Startside foto
  Dagligstuen på afd. B
Sygepleje i
Qaqortoq Sygehus

Til top
Qaqortoq Sygehus er smukt beliggende ved Storsøen. Der er fra næsten alle sengestuer udsigt til søen.

Der er normeret følgende sygeplejerske stillinger:

  • 6 sygeplejersker
  • 2 afdelingssygeplejersker
  • 1 forstander
  • 1 sundhedsplejerske
  • 2 hjemmesygeplejersker
    (somatik/psykiatri)
Sygeplejerskerne arbejder meget bredt indenfor de forskellige områder af sygeplejen. Her kan nævnes kirurgi, medicin, intensiv, geriatri, pædiatri og psykiatri.
Patienter plejes, behandles, og undersøges i ambulatoriet. Der lyttes på lunger, otoscoperes, smårifter sutureres, vejledning ved medicinudlevering, sårskift osv.

I skadestuen ydes sygepleje til patienter, der er akut sundhedstruede eller/og har været udsat for traumer såsom overfald, faldulykker, skudsår osv. Er der behov, er sygeplejersken med på OP til planlagte indgreb som abortus provocatus, abrasio, cornisation og sterilisation. Men også når der akut opereres for apendicitis, sectio ...

Som sygeplejerske er man enten ansat i sygehusets sengeafdeling eller ambulatorium, men indgår i vagtopgaverne på tværs af stamafdeling.

Sygeplejerskerne arbejder i skiftende vagter, dag-, aften- og nattevagter. Herudover er der rådighedsvagt fra hjemmet. Der er behov for en fleksibel indstilling, idet der pludselig kan være behov for ekstra opgaver i forbindelse med akut dårlige patienter og/eller evakueringer.

Der er i perioder projektkirurgi, hvor et specialisthold kommer rejsende og foretager operationer såsom cataract, høreforbedrende operationer, artroscopier, gastroscopier ... Herudover er der ledsagerrejser og evakueringer med patienter, der mere eller mindre akut overføres til enten DIH i Nuuk eller Rigshospitalet i København.

Sygehuset dækker apotekerfunktionen og derfor udleveres al medicin til patienterne fra sygehuset. IV-ordineret medicin gives af sygeplejersker.

Det er spændende og udfordrende at være sygeplejerske i det grønlandske samfund. Der tales grønlandsk i samfundet og blandt personalet indbyrdes, men arbejdssproget på sygehuset er dansk. Der er mulighed for at arbejde med alle områder af sygeplejen, og der er et godt samarbejde mellem de enkelte faggrupper.

Yderligere oplysninger:
 
Inge Kolby Pedersen, forstander                  e-mail: ikc@gh.gl
Tlf. (00 299) 64 22 11
Tlf. (00 299) 64 14 11 * ny klartone 131