Napparsimavik
Qaqortoq Sygehus
Boliger
IT
Lægevikarens
beretning
Normering
Projekter
Ekspeditionstider
Ledige stillinger

Startside foto
 

  Billede fra dagens stuegang

Sengeafdeling


Til top
Sygehusets sengeafdeling disponerer over 18 sengepladser. Arbejdssproget er dansk. Afdelingens primære formål er at yde individuel sundheds- og sygepleje for indlagte patienter ved akutbehov eller i forbindelse med medicinsk eller kirurgisk lægelig behandling.

Endvidere er afdelingen en del af sygehusets døgnberedskab ved akut sygdom, ulykker, fødsler m.m. Komplicerede traumer evakueres til større hospital i Grønland eller udland.

Afdelingens personalegruppe er sammensat af sygeplejersker, sundhedsmedhjælpere og sundhedshjælpere med tilkald af læge ved akutbehov.

Arbejdssproget er som nævnt dansk, men der vil altid være mulighed for samtale - patient til personale eller omvendt - ved hjælp af tolk eller med hælp af andet dobbeltsproget sundhedspersonale.

Yderligere oplysninger:
 
Inge Kolby Pedersen, forstander                  e-mail: ikc@gh.gl
 
Tlf. (00 299) 64 14 11 * lokal 131