Napparsimavik
Qaqortoq Sygehus
Boliger
IT
Lægevikarens
beretning
Normering
Projekter
Ekspeditionstider
Ledige stillinger

Startside foto
   
Projekter og
rejsende specialister

Sygehuset er ved at forbedre overvågningen af TB-tilfældene i byen og sundhedsdistriktet. Som følge af dette opdateres den sekretærmæssige overvågningsfunktion og samarbejdet med TB-sygeplejerske og TB-overlæge i Nuuk planlægges forbedret med flere besøg i sundhedsdistriktet.

Der er planlagt direkte ISDN forbindelse fra sygehusets ultralydsapparat og Hvidovre Hospital's røntgenafdeling.