Napparsimavik
Qaqortoq Sygehus
Boliger
IT
Lægevikarens
beretning
Normering
Projekter
Ekspeditionstider
Ledige stillinger

Startside foto
   
Lægevirksomhed
side 5 af 5
Til top
Lægeligt ansvar: Den enkelte læge er ansvarlig for sine handlinger i henhold til lægeloven. Den til enhver tid siddende chefdistriktslæge er udelukkende administrativt ansvarlig.
I princippet skal de ansatte læger være specialistkompetente i et for sygehuset relevant speciale. De ansatte lægers kvalifikationer og stærke sider vil til enhver tid være forskellige, og det er derfor naturligt, at man benytter sig af hinandens viden. Det forudsættes, at man kan gå selvstændigt i vagt. Man må derfor i tvivlstilfælde - hvor ens kolleger ikke kan kontaktes - rådføre sig med lægerne på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk (DIH) eller lægerne på
Rigshospitalet (RH).

Absolutte krav til ansatte læger i de grønlandske lægedistrikter:
Fleksibelt åbent sind, der med respekt for det øvrige personale kan samarbejde, således at der ydes det optimale under hensyntagen til de givne forhold. En vis "pionerånd", der dog ikke kammer over i det dumdristige, er at foretrække. Opgaver, der ikke umiddelbart falder under ens speciale, må betragtes som udfordringer, der søges løst. (Der er gode muligheder for at komme på kurser - se overenskomst).
På sygehuset er det rimeligt at stille krav til sine medarbejdere, som man stiller til sig selv, og viser man gensidig respekt, vil man opdage, at der er flere resurser i det grønlandsk uddannede personale end det formelle uddannelsesniveau berettiger til.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at man ikke er i Danmark men i en del af Rigsfællesskabet, der på godt og ondt er forskelligt fra Europa. Livsindstillingen her er fortsat til en vis grad præget af umiddelbar glæde ved det nærværende, således at den europæiske indstilling til langtidsplanlægning er nedtonet. Det giver en større livsglæde og større uforudsigelighed, men det har på den anden side en del sociale omkostninger. Der er ikke problemer imellem de forskellige befolkningsgrupper, men det er klart, at ens egen attitude og adfærd i høj grad er bestemmende for, hvordan man bliver mødt.

Socialt: Sygehuset er præget af rigtig mange lægevikarer og er selvfølgelig belastet af den store kortvarige personalegennemgang, hvilket også er medvirkende til, at vi fastansatte værner en del om vores privatliv..
Vi kan sagtens forstå, at man gerne vil opleve vores skønne natur, men husk, det er et vikarjob du har søgt, og vi forventer din arbejdsindsats her.
Der er turistforening/butik, hvor du kan forhøre dig om muligheden for aktiviteter og naturoplevelser, selvfølgelig med hensyn til, at det kan passe med vagterne.

Yderligere oplysninger:
Lars Klenow, chefdistriktslæge
Tlf. (00 299) 64 22 11
e-mail: lak@gh.gl