Napparsimavik
Qaqortoq Sygehus
Boliger
IT
Lægevikarens
beretning
Normering
Projekter
Etageopdeling
Ekspeditionstider
Ledige stillinger
Startside foto
   
Lægearbejdet
side 4 af 5


Til top
En plan er ved at blive udarbejdet for evt. regionalisering, hvor formålet er at samle den elektive kirurgi. Dette kan enten foregå som projektkirurgi med udefra kommende læger eller ved at der ansættes læger med relevant kirurgisk uddannelse. Af udefra kommende specialister kan nævnes: 


   
Øjenkirurgi
Øjenlæge
Ortopæd
Ortopæd
Børneortopæd
ØNH-kirurgi

ØNH-læge
Parenkymkirurg
Almen kirurgi
Gynækolog
Mediciner
Neurolog
Børnepsykiater
Psykiater
Dermatolog
Bandagist
Børnepædiater
Operation for grå stær
Øjenundersøgelser
Artroskopier
Ortopædisk tilsyn
Børneortopædisk tilsyn
Øre-operationer (tromme-
hinde, transplantationer)
Øre-næse-hals tilsyn
Gastroskopier
Kirurgiske operationer
Laparoskopier
Medicinsk tilsyn
Neurologisk tilsyn
Børnepsykiatrisk tilsyn
Psykiatrisk tilsyn
Dermatologisk tilsyn
Konsulentbesøg
Børnepædiatrisk tilsyn

Det er nødvendigt at have en henvisning fra distriktslægen i Qaqortoq for at komme til specialist.

Ved projektkirurgi får fastansatte læger mulighed for at at se de specialiserede indgreb og får derigennem en mulighed for at skærpe indikationen for indgrebene samt for at udføre bedre efterkontrol. Den personlige kontakt til det rejsende hold gør behandlingsdiskussion af fælles patienter bedre, og muligheden for at komme på et studieophold øges.

Medicoteknisk apparatur:

  • skadestue med DC-støder, OP-leje og OP-lampe
  • fødestue med kvælstofforilte, transportkuvøse, vacuumkop, genoplivningsbord, CTG.
  • operationsstue med overvågningsudstyr incl. pulsoximeter,CO2 monitorering og EKG
  • apparatur til el-slynge conisering
  • diatermiapparat
  • ultralydapparat (B&K -3,5mhz) samt vaginaltransducer
  • sengeafdeling med intensiv stue med overvågningsudstyr og mulighed for CPAP, DC-støder + pulsoximeter
  • Aciloc transportabel respirator samt overvågningsudstyr til evakuering af dårlige patienter
  • spalte lampe - tonometer