Napparsimavik
Qaqortoq Sygehus
Boliger
IT
Lægevikarens
beretning
Normering
Projekter
Ekspeditionstider
Ledige stillinger

Startside foto
   
Lægevirksomhed
side 3 af 5Til top
Sundhedsmedhjælpere er ikke sygeplejersker og ikke sygehjælpere. De er alsidigt uddannede og kan for det meste både sy, fungere som fødselshjælpere og deltage i sygeplejen. Mange har specialefunktion f.eks. indenfor røntgen, venerea eller bygdebetjening. Denne personalegruppe er derfor uerstattelig i sin fleksibilitet og vigtig som medhjælp i dagligdagen.

Der er nu begyndt at komme grønlandsk uddannede sygeplejersker.

Kirurgi: Planlagte kirurgiske indgreb afvikles hver onsdag. Indgrebene foregår enten i generel anæstesi eller lokal anæstesi. Man tilstræber at operere hver uge for at fastholde personalets rutine.
 

OP-liste (udført af lokale) ca. antal operationer 
Små OP
Mammabiopsi
Ab. prov.
Varicer
Hernie
Hysterectomi
Vaginalplastik
Appendicitis
Cystoscopi
Sectio
Evacuatio/abrasio
Extraut. gravd.
Sterilisation (laparotomi)
Expl. lap.
Konisationer
Reponering af fraktur/luxationer
37
8
55
6
2
1
0
6
0
3
37
10
13
2
3
11

Anæstesien gives sædvanligvis af narkosesygeplejerske under ansvar af kirurgen, men under ferier, kurser og andet fravær gives narkosen af lægerne.
Lægerne lægger gerne blok eller regional anæstesi - specielt er spinal anæstesi ofte anvendt til voksne ved operationer på underekstremiteterne, ved hernier eller ved sectio.
Ved generel anæstesi intuberes patienten, og der gives herefter en modificeret anæstesi suppleret med halothane eller propofol med infusionspumpe.
Halothane er udgået af produktion i Danmark, vi forventer indførelse af sevofluran.
N2O haves ikke på operationsstuen.
Det er i så lille en befolkning selvfølgelig stærkt varierende, hvad der er af kirurgiske problemer, men man må regne med at se forholdsvis mange småskader. Endvidere ses extrauterine graviditeter, appendicitter, akutte sectioer samt større traumer.