Napparsimavik
Qaqortoq Sygehus
Boliger
IT
Lægevikarens
beretning
Normering
Projekter
Ekspeditionstider
Ledige stillinger

Startside foto
   
Lægevirksomhed
Side 2 af 5
Til top
Skønsmæssigt ønsker ca. halvdelen af patienterne tolk. Tolkning fra dansk til grønlandsk volder sædvanligvis ikke de store problemer, men tolkning fra andre europæiske sprog kan ikke forventes.

I tilslutning til konsultationen er det muligt at få foretaget laboratorieprøver samt røntgenundersøgelse. Sygehusets læger bedømmer røntgenoptagelserne men har mulighed for at sende disse til vurdering i Nuuk.

Journalerne føres på elektronisk journal ÆSKULAP, der også styrer tidsbestillingen, har skema til laboratoriesvar mv.

Sygehusfunktion: Ved indlæggelsesbehov er det lægen i ambulatoriet, der indlægger og i samarbejde med sine kolleger, forestår den videre behandling.

Der er mulighed for at henvise til Dronning Ingrids Hospital - DIH - i Nuuk eller efter visitation - til RH. Akutte overflyttelser er meget kostbare. Prisen for evakuering til RH svinger imellem kr. 180.000 til 350.000 i rene transportomkostninger.

Vagterne, der dækker akutte henvendelser fra byen og bygderne samt tilsyn til indlagte patienter, deles ligeligt mellem de ansatte læger. Det er naturligt at kalde kolleger ved f.eks. akut operation, men der eksisterer ikke nogen formel bagvagt.
I vagten forventes det at sygeplejerske/sundhedsmedhjælper kan klare mindre traumer - herunder ukompliceret suturering. Der er OP-vagt samt jordemodervagt. Der er ikke fast vagtberedskab for laborant/røntgenmedhjælper, men disse kan sædvanligvis tilkaldes.

Fødsler: Svangrekontrol og fødsel er ledet af jordemoderen. Det er en selvfølge, at der er et godt samarbejde mellem jordemoder og og læger i tilfælde af komplicerede graviditeter og fødsler. Der er normeret 1 jordemoderstilling ved sygehuset. Er stillingen ubesat, fungerer sundhedsmedhjælperne som fødselshjælpere, men i disse tilfælde kaldes lægen rutinemæssigt til fødslen.

Til de 3 bygder foretages bygdeture med helikopter eller motorbåd. Ved fuld lægebemanding: hver 2. uge - således at hver bygd besøges med 6 ugers mellemrum.