Napparsimavik
Qaqortoq Sygehus
Boliger
IT
Lægevikarens
beretning
Normering
Projekter
Ekspeditionstider
Ledige stillinger

Startside foto
   
Lægevirksomhed
Side 1 af 5Til top
Lægearbejdet består af ambulante ydelser, skadestuearbejde og sygehuslægefunktion.
 
* 2003 2004 2005
Patientkontakter 33641 35627 37301

Lægearbejdet er anderledes end i Danmark idet det integrerer almen medicin med traumatologi, indlæggelser, stuegang og fødselshjælp.
Akutte operationer er relativt sjældne men er ofte af livreddende karakter og fylder derfor mentalt mere end volumenet berettiger til.

Arbejdsdagen afvikles efter følgende model:
 
8.00 Røntgen konference
8.15 Fælles konference med læger, forstander og afdeling. Ved behov deltager jordemoder, fysioterapeut, sundhedsplejerske og hjemmesygeplejerske

Vagthavende går stuegang kl. 9-11, hvorefter der tilses akutte ambulante patienter. Det ambulante arbejde arbejde afvikles kl. 9-14.30. Der er tidsbestilling i ambulatoriet, men der må derudover regnes med en del ikke planlagte konsultationer. Papirarbejdet lægges efter amb.-afslutning.

I forhold til dansk praksis er konsultationerne ofte mere tidskrævende, da en stor del er førstegangsbesøg. Kontrollerne overlades til andet sundhedspersonale. Der er relativt lidt arbejde med attester og erklæringer. Receptfornyelse ligger hovedsageligt i sygeplejerskeregi.

Der er regelmæssigt møder i personalegrupperne samt med socialforvaltning, politi mv.

Det specielle grønlandske sygdomsmønster: Man må forvente at møde cancerpatienter med større hyppighed end i Danmark. Det gælder specielt cancer i næse, hals, svælg, lunger, esofagus og tarm samt underlivscancer og lymfomer. Der er desuden relativt mange tobaksrelaterede lungesygdomme samt et betydeligt antal TB-patienter. Endelig er hjerteproblemer f.eks. dilateret kardiomyopati, rytmeforstyrrelser og klapinsufficiens hyppigt forekommende. Meningitter og subaraknoidblødninger hos yngre samt extrauterine graviditeter forekommer hyppigere end i Danmark. Indenfor øjenspecialet ses snævervinklet glaucom og iridocyklit ofte.