Napparsimavik
Qaqortoq Sygehus
Boliger
IT
Lægevikarens
beretning
Normering
Projekter
Ekspeditionstider
Ledige stillinger

Startside foto
   
Laboratoriet

Til top

Laboratoriet er normeret til 2 bio-analytikere, som har rådighedsvagt fra hjemmet i weekenderne.
Laboratoriet producerer ca. 24.000 prøver om året inkl. sendeprøver.
Laboratoriet udfører flg. opgaver indenfor alle 5 laboratorieområder:
● Klinisk biokemi som omfætter hæmatologi, kemianalyser samt diverse hurtig immuntest såsom IgG-RF, RPR(syfilis), Trop I m.m.
● Mikrobiologi som omfætter urindyrkning/resistens, TB farvninger samt vandanalyser.
● Blodbanks arbejde består i tapning, vedligeholdelse af donorkartotek samt udførelse af forlig.
● Histologisk og cytologisk materielle videresendes til RH efter evt. præparation.
● Laboratoriet udfører alm. EKG’er samt arbejds-EKG’er.

Kemianalyserne analyseres på Vitros DT60, mens alle hæmatologiske tællinger udføres manuelt.
Glucose og Hæmoglobin analyseres henholdsvis på HemoCue.
Udover disse apparater råder laboratoriet over CoaguChek S til INR samt NycoCard Reader II til CRP,HbA1C, D-dimer samt U-mikroalbumin.

Bioanalytikerens arbejde består også i at bestille reagenser samt diverse utensilier, som er nødvendige for laboratoriets drift, samt bestille relevant laboratorieudstyr i samråd med distriktslægen og ledende bioanalytiker.
Laboratoriet udfører mdr. statistik over udførte - samt sendte analyser.

Vi er tilknyttet diverse eksterne kontroller fra DEKS bla. HK02 samt en hæmatologikontrol.
Bioanalytikeren er altid i tæt samarbejde med lægerne og andet personalet på sygehuset, hvilket gør arbejdet meget alsidigt og spændende.

Yderligere oplysninger:
 
Morten Mikaelsen, bioanalytiker           e-mail: MOMI@gh.gl
Lars Klenow, chefdistriktslæge             e-mail: lak@gh.gl
Tlf. (00 299) 64 22 11
Tlf. (00 299) 64 14 11 * direkte 130