Napparsimavik
Qaqortoq Sygehus
Boliger
IT
Lægevikarens
beretning
Normering
Projekter
Ekspeditionstider
Ledige stillinger

Startside foto
  Det er efterår og bærtid
Jordemoder


Til top
I distriktet er der ca. 50 fødsler årligt. Kun forventede normale fødsler finder sted her. Risikogravide henvises til fødsel på specialafd. i Nuuk. Jordemoderen varetager svangreomsorgen og den normale fødsel. Jordemoderen opretter journal omkring 12. uge.  Der henvises til rutineprøver i laboratoriet, veneriaklinikken samt ultralydskanning.
Antallet af konsultationer tilrettelægges efter behov. Som regel ses de gravide hver 4.-6. uge frem til 36. uge, herefter hver eller hveranden uge.
Ved behov henvises til lægekonsultation.
Der føres perinatal journal  og elektronisk journal.


Statistik 2005 39 fødsler
5 kejsersnit 

 

Jordemoderen underviser i fødselsforberedelse enten i grupper eller individuelt. Jordemoderen varetager fødslen. Ved komplikationer/ patologiske tilstande tilkaldes læge, og der kan benyttes CTG-overvågning, syntocinondrop, vacuum extraction og foretages kejsersnit.

I barselsperioden, hvor mor og barn er indlagt, tilses de af jordemoderen. Inden udskrivning afholder jordemoderen udskrivningssamtale.
Såfremt der er indlagte gravide, tilses disse af jordemoder dagligt.

Jordemoderen deltager i konference ved behov.

Der er normeret 1 jordemoderstilling. Vagten deles med sundhedsmedhjælper, der kan varetage fødsler.

Forebyggende arbejde:
I Qaqortoq er der folkeskole, gymnasie, STI-skole (EFG) og handelskole
. Jordemoderen forventes at undervise eleverne i prævention og - i samarbejde med personale fra venereaklinikken - om sexuelt overførbare sygdomme.

Jordemoderen varetager informationssamtaler med gravide der ønsker ab. pro, ligesom hun taler med dem efter aborten og her bl.a. varetager information om og evt. udlevering af antikonception.

Yderligere oplysninger:
 
Lars Klenow, chefdistriktslæge             e-mail: lak@gh.gl
Tlf. (00 299) 64 22 11
Tlf. (00 299) 64 14 11 lokal 135