Napparsimavik
Qaqortoq Sygehus
Boliger
IT
Lægevikarens
beretning
Normering
Projekter
Ekspeditionstider
Ledige stillinger

Startside foto
   

Hjemmesygepleje/

psykiatrisk sygepleje


Til top

Hjemmeplejen er normeret til 2 sygeplejersker, en somatisk hjemmesygeplejerske og en psykiatrisk hjemmesygeplejerske.     Alle stillinger normeret til fuldtidsansættelser med rådighedstillæg. Klienterne visiteres af lægerne samt som en opfølgning på en indlæggelse i sengeafdelingen på sygehuset.

Klientkategorier:
Psykiatriske patienter, ældre, handicappede, terminale patienter m.fl.

Arbejdsområder for den psykiatriske hjemmesygeplejerske:

  • hjemmebesøg, støttesamtaler
  • medicinering, depotinjektioner, sørge for henvisning til speciallæger i samarbejde med sygehusets læger
  • ugentlige møder i de psykiatriske bokollektiver,
  • fungere som rådgiver for personalet i sengeafdelingen omkring psykiatrisk indlagte patienter

Arbejdsområder for den somatiske hjemmesygeplejerske:

  • hjemmebesøg, medicinering, støttesamtaler
  • sårskift, planlægge patientens kontrol ved lægen
  • deltage i visitationsmøder vedr.  ældreboliger, hjemmehjælpskontoret, alderdomshjemmet
  • planlægge og udføre den årlige influenzavaccination.

Yderligere oplysninger:

Vedr. den somatiske hjemmesygeplejerske:
Inge Kolby Pedersen                                  e-mail: ikc@gh.gl
Vedr. den psykiatriske hjemmesygeplejerske:
Soheila Maftoun, psyk. sygepl.
                  e-mail: sohe@gh.gl
Tlf. (00 299) 64 22 11
Tlf. (00 299) 64 14 11 * lokal 131 & 166